Offerte

Vragen? Bel +31 (0)6 22 93 58 96

Full EMCI certified yacht recycler

Specialisten in het recyclen van pleziervaartuigen

Jachthavens & overheden

BOOTWRAKKEN

Een onderschat en groeiend probleem

Pleziervaartuigen aan het eind van hun levenscyclus: het is een onderschat en bovenal explosief groeiend probleem. In de jaren 60 en 70 is een groot aantal pleziervaartuigen in de handel gebracht. Deze jachten zijn nu om diverse redenen aan het einde van hun levenscyclus gekomen. Voor particulieren is het lastig om een adres te vinden voor het verantwoord afvoeren van hun boten. Met als gevolg dat ze de afgedankte boten achterlaten in jachthavens. Of in vaarwegen van overheden en waterschappen. De eigenaren van de bootwrakken zijn niet of nauwelijks te traceren. Deze jachten hebben vaak milieubelastende stoffen aan boord en vele dreigen te zinken. De milieurisico’s zijn niet te overzien en brengen hoge herstelkosten met zich mee.

ONTZORGEN

Stichting Jacht Recycling stelt recycleplan op

Stichting Jacht Recycling biedt de oplossing voor het opruimen van verwaarloosde boten Wij voeren sloopboten af en ontmantelen ze. Wij gaan als volgt te werk. U, de ontdoener, biedt een (of meer) sloopboot voor inname aan. Namens Stichting Jacht Recycling inventariseert een expert wat nodig is om deze boot te slopen en te recyclen. Hij stelt een bergings- en recycleplan op, met als uitgangspunt de milieuschade tot een minimum te beperken. Na uw akkoord gaan wij voor u aan de slag.
Nadat de boot is gerecycled ontvangt u als ontdoener een certificaat waarin staat dat het vaartuig is ontmanteld en alle restproducten op verantwoorde wijze zijn gerecycled. Wij werken volgens de daarvoor geldende Nederlandse en Europese normen.
Stichting Jacht Recycling ontzorgt! Wij nemen het totale traject, van berging tot recycling, op ons. Wacht niet te lang met het afvoeren van verwaarloosde boten. Voorkom dat u aansprakelijk wordt gesteld voor bijvoorbeeld milieuschade.