Offerte

Vragen? Bel +31 (0)6 22 93 58 96

Full EMCI certified yacht recycler

Specialisten in het recyclen van pleziervaartuigen

Recyclen

Bootrecyclen

Iedereen is gebaat bij het afvoeren van pleziervaartuigen die aan het einde van hun levenscyclus zijn gekomen. Stichting Jacht Recycling heeft als doel alle aangeboden vaartuigen kosteloos te ontmantelen. Wij zorgen er ook voor dat de boten niet meer als vaartuig in de handel komen. De plezier- en beroepsvaartuigen worden op verantwoorde wijze duurzaam gerecycled.
In sommige gevallen kan sprake zijn van hergebruik van onderdelen. Hierbij worden producten of delen daarvan opnieuw gebruikt zonder dat ze daarbij in secties worden gescheiden.

 

Demontage en ontmanteling

Wij werken met een team van gespecialiseerde technici (Full EMCI certified yacht recycler). Zij verzorgen de volledige demontage en/of ontmanteling van het schip. Een veiligheidscoördinator ziet toe op de naleving van de regels op het gebied van veiligheid en milieu.

 

Materiaalscheiding

Materiaalscheiding is van essentieel belang. Een vaartuig bestaat meestal uit hout, staal, GVK-materialen (polyester), brandstof, olie en restmaterialen. Het scheiden van deze materiaalsoorten is lonend. Recycling spaart grondstoffen en energie uit en voorkomt milieuvervuiling. Elke 1.000 kg. afval die niet naar de verbrandingsoven gaat bespaart de gemeenschap Euro 50,=

 

Milieu en veiligheid

Het milieuprobleem van verwaarloosde jachten en half gezonken bootwrakken is enorm. Schepen bevatten veelal een verbrandingsmotor, met smeerolie en een brandstoftank met diesel of benzine. Daarnaast is in veel jachten asbest toegepast als isolatie van de machinekamer en onderdelen. GVK (polyester) valt uiteen in microbeats, die niet verteren. Ze komen terecht in de voedselketen met alle gevolgen van dien.

Regelmatig blijven oude, onveilige of onverkoopbare schepen onbeheerd achter en dreigen te zinken. Dit levert een groot gevaar op voor de kwetsbare natuurgebieden waarin de boten achterblijven. Dat geldt nu al voor een belangrijk deel van de 25.000 verwaarloosde schepen. Deze boten vertegenwoordigen 125.000 ton ongecontroleerd afval. Dit is vergelijkbaar met de jaarlijkse hoeveelheid afval van 230.000 huishoudens, ofwel een stad zo groot als Eindhoven.

 

 

.
“Verwaarloosde boten zijn een doorn in het oog voor recreanten.  Zorg nu voor een efficiente en milieuvriendelijke oplossing”

Neem nu contact op!Klik hier